ΚΤΕΛ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΘΗΝΑ - Τ.Ε.Ι.  (ΨΑΧΝΑ)
6.45, 7.00-ΕΚΤΑΚΤΟ, 7.30-ΕΚΤΑΚΤΟ , 8.00, 8.30-ΕΚΤΑΚΤΟ, 9.00, 9.30-ΕΚΤΑΚΤΟ, 10.00, 11.00, 12.00 (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ)
Τ.Ε.Ι.  (ΨΑΧΝΑ) - ΑΘΗΝΑ
11.00 12.00, 12.45, 13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.40  (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ)
ΑΘΗΝΑ – ΧΑΛΚΙΔΑ
05.55, 06.45, 07.30, 08.15 09.00 & ΚΑΘΕ 30 ΛΕΠΤΑ ΕΩΣ 21.30, 21.45, K 22.30
ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ – ΑΛΙΒΕΡΙ
05.55, 08.15, 10.00, 11.00, 12.30, 14.45,16.30, 17.00, 19.00
ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ – ΚΑΡΥΣΤΟΣ
17.00
ΑΘΗΝΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ - ΚΥΜΗ
05.55, 08.15***, 10.00, 12.30***, 14.45, 17.00,
19.00 Δευτέρα έως Πέμπτη  θα πραγματοπείται εως το Αυλωνάρι  και την παρασκευή εως την  Κύμη
ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ - ΛΙΜΝΗ - ΡΟΒΙΕΣ
06.45, 11.00*** 16.00
ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ – ΟΞΥΛΙΘΟΣ
11.00
ΑΘΗΝΑ - Φ. - ΑΙΔΗΨΟΣ – ΙΣΤΙΑΙΑ
(06.45 έως και 30-9-2013 ), 08.45, 12.45, (14.45 ΤΕΡΜΑΤΙΖΕΙ ΓΟΥΒΕΣ)
ΑΘΗΝΑ Φ. -ΑΙΔΗΨΟΣ-ΙΣΤΙΑΙΑ- ΠΕΥΚΙ - ΓΟΥΒΕΣ - ΒΑΣΙΛΙΚΑ
14.45 ( ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΕΡΜΑΤΙΖΕΙ ΓΟΥΒΕΣ) (ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΛΙΚΑ)
ΑΘΗΝΑ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ CAMPING
06.45, 11.00, 16.00***
ΑΘΗΝΑ - ΣΚΥΡΟΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
ΑΘΗΝΑ- ΣΚΟΠΕΛΟ - ΑΛΟΝΝΗΣΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΌ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
ΑΙΔΗΨΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
ΑΙΔΗΨΟΣ - Φ. - ΑΘΗΝΑ
07.30, 13.30,  17.30 ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
ΛΙΜΝΗ – ΧΑΛΚΙΔΑ
06,15, 16.45
ΑΛΙΒΕΡΙ - ΑΘΗΝΑ
05.30, 07.10, 08.15, 09.50, 12.05, 14.10, 16.10, 19.50
ΑΛΙΒΕΡΙ -ΧΑΛΚΙΔΑ
05.30, 07.10, 07.45, 08.15, 09.50, 12.05, 13.10, 14.10, (Κάθε Παρασκευή 14.45) 16.10, 18.10, 19.50
ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ - ΑΘΗΝΑ
05.45, 07.30, 08.35, 10.10, 12.25, 14.30, 16.30, 20.10
ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ - ΧΑΛΚΙΔΑ
05.45, 07.10, 07.30, 08.00, 08.30, 09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.30, 14.30, (Κάθε Παρασκευή 15.00) 16.30, 18.20, 20.10
ΓΥΜΝΟ-ΧΑΛΚΙΔΑ
07.00, 09.15
ΙΣΤΙΑΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
ΙΣΤΙΑΙΑ - Φ. – ΑΘΗΝΑ
07.00, 12.45, 17.00 ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
ΙΣΤΙΑΙΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ
06.00
ΚΥΜΗ – ΧΑΛΚΙΔΑ- ΑΘΗΝΑ
06.00, 08.45, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00** 18.45
ΟΞΥΛΙΘΟΣ-ΧΑΛΚΙΔΑ-ΑΘΗΝΑ
07.10
ΡΟΒΙΕΣ-ΛΙΜΝΗ – ΧΑΛΚΙΔΑ
05.45, 11.10, 14.00, 16.30
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΑΘΗΝΑ
04.45, 05.30 & ΚΑΙ ΚΑΘΕ 30 ΛΕΠΤΑ ΕΩΣ 19.30, 20.15, 21.00, 22.00
ΧΑΛΚΙΔΑ – ΑΛΙΒΕΡΙ
07.05, 09.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00, 15.30, 16.00, 17.15, 17.45, 18.15, 20.15
ΧΑΛΚΙΔΑ – ΓΥΜΝΟ
10.30,  14.45, 19.30
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΕΡΕΤΡΙΑ-ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ
07.05, 09.30, 10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.30, 14.00, 14.45, 15.30, 16.00, 17.45, 18.15, 19.30, 20.15
ΧΑΛΚΙΔΑ- ΚΑΡΥΣΤΟΣ
13.00, 17.45
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΠΡΟΚΟΠΙ - (ΑΓ.ΙΩΑΝ. ΡΩΣΣΟΣ) - ΑΓ.ΑΝΝΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΑ - ΠΕΥΚΙ -ΙΣΤΙΑΙΑ - ΑΙΔΗΨΟΣ
14.30
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΚΥΜΗ
07.05, 09.30, 11.15, ( 14.00 έως το Αυλωνάρι ), 16.00, 18.15, 20.15
ΑΥΛΩΝΑΡΙ - ΧΑΛΚΙΔΑ
17.40
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΠΡΟΚΟΠΙ - (ΑΓ.ΙΩΑΝ. ΡΩΣΣΟΣ) – ΛΙΜΝΗ - ΡΟΒΙΕΣ
08.00, 12.30, 17.15
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΧΙΛΙΑΔΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.00
ΧΑΛΚΙΔΑ - CAMPING ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ
08.00***, 12.30***14.30 ***, 17.15***
ΚΑΡΥΣΤΟΣ - ΧΑΛΚΙΔΑ
05.30, 16.45
ΧΙΛΙΑΔΟΥ - ΧΑΛΚΙΔΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.50
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ CAMPING - ΑΘΗΝΑ
11.45, 14.45***, 15.45***
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Δευτέρα έως Πέμπτη 09.00 & Παρασκευή 16.00
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΧΑΛΚΙΔΑ
Δευτέρα έως Πέμπτη 13.00 & Παρασκευή 16.00
ΧΑΛΚΙΔΑ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ
10.00
ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ
12.00
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΠΑΤΡΑ
08.30 ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΤΡΑ – ΧΑΛΚΙΔΑ
14.30 ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
*** ΜΕ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΘΗΝΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ
06.30,06.45, 07.30, 8.15, 9.00, 9.45, 10.00, 10.45, 11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 14.00, 14.45, 15.30, 16.00. 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 18.30, 19.00 19.45, 20.30, 21.00, 21.45, 22.30
ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ – ΑΛΙΒΕΡΙ - ΚΥΜΗ
06.45, 08.15, 10.00, 12.30***, 14.45, 17.00, 19.00
ΑΘΗΝΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ-ΛΙΜΝΗ - ΡΟΒΙΕΣ
06.45, 11.00***,16.00
ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ – ΑΥΛΩΝΑΡΙ
11.00
ΑΘΗΝΑ - Φ. - ΑΙΔΗΨΟΣ - ΙΣΤΙΑΙΑ
08.45, 12.45, 14.45
ΑΘΗΝΑ Φ. -ΑΙΔΗΨΟΣ -ΙΣΤΙΑΙΑ - ΠΕΥΚΙ - ΓΟΥΒΕΣ

ΑΘΗΝΑ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ CAMPING
06.45, 11.00, 16.00***
ΑΙΔΗΨΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
ΑΙΔΗΨΟΣ - Φ. - ΑΘΗΝΑ
07.30, 13.30, 17.30 & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
ΑΛΙΒΕΡΙ - ΑΘΗΝΑ
05.30, 07.10, 08.15, 09.50, 12.05, 14.10, 16.10, 19.50
ΑΛΙΒΕΡΙ-ΧΑΛΚΙΔΑ
05.30, 07.10, 08.15, 09.50, 12.05, 13.10, 14.10, 16.10, 18.10, 19.50
ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ-ΑΘΗΝΑ
05.45, 07.30, 08.30, 10.10, 12.25, 14.30, 16.30, 20.10
ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ-ΧΑΛΚΙΔΑ
05.45, 07.30, 08.30, 09.25, 10.10, 10.45, 12.25, 13.30, 14.30, 16.30, 18.20, 20.10
ΓΥΜΝΟ-ΧΑΛΚΙΔΑ
07.10, 09.15
ΙΣΤΙΑΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
ΙΣΤΙΑΙΑ · Φ. - ΑΘΗΝΑ
07.00, 12.45, 17.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
ΙΣΤΙΑΙΑ – ΧΑΛΚΙΔΑ
06.00
ΚΥΜΗ - ΑΘΗΝΑ
06.00, 08.45, 11.00, 15.00, 18.45
ΚΥΜΗ - ΧΑΛΚΙΔΑ
06.00, 08.45, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.45
ΑΥΛΩΝΑΡΙ-ΧΑΛΚΙΔΑ-ΑΘΗΝΑ
07.40
ΡΟΒΙΕΣ-ΛΙΜΝΗ - ΧΑΛΚΙΔΑ
05.45, 13.50, 16.30
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΑΘΗΝΑ
05.30, 06.15, 07.00, 07.45, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30***, 10.15, 11.00, 11.30, 12.15, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.45, 18.30, 19.00, 19.30, 20.15, 21.00 και 22.00
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΑΛΙΒΕΡΙ
07.40, 09.30, 11.15, 12.15, 14.00, 16.00, 17.15, 18.15, 20.15
ΧΑΛΚΙΔΑ – ΓΥΜΝΟ
13.30, 14.45
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΕΡΕΤΡΙΑ-ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ
07.40, 09.30, 10.30, 11.15, 12.15, 13.30, 14.00, 14.45, 16.00, 18.15, 20.15
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΚΥΜΗ
07.40, 09.30, 11.15, 14.00, 16.00, 18.15, 20.15
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΠΡΟΚΟΠΙ - (ΑΓ. ΙΩΑΝ. ΡΩΣΣΟΣ) - ΑΓ.ΑΝΝΑ -ΒΑΣΙΛΙΚΑ -ΠΕΥΚΙ - ΙΣΤΙΑΙΑ - ΑΙΔΗΨΟΣ
14.30
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΠΡΟΚΟΠΙ - (ΑΓ. ΙΩΑΝ. ΡΩΣΣΟΣ) -ΛΙΜΝΗ - ΡΟΒΙΕΣ
08.00, 12.30, 17.15
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ CAMPING
08.00, 12.30, 14.30***, 17.15***
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ CAMPING - ΧΑΛΚΙΔΑ - ΑΘΗΝΑ
11.45, 14.15***, 16.45***
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
09.00
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΧΑΛΚΙΔΑ
13.00
*** ΜΕ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ
06.45, 08.15,  9.15, 10.00, 11.00, 12.00, 12.45, 13.30, 14.00, 14.45, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.45, 22.30
ΑΘΗΝΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ-ΑΛΙΒΕΡΙ
06.30,08.15**, 10.00,12.30,14.45,17.00, 19.00
ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ - ΑΛΙΒΕΡΙ - ΚΑΡΥΣΤΟΣ
17.00 ΜΕ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΑΛΙΒΕΡΙ
ΑΘΗΝΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ-ΛΙΜΝΗ
07.00 16.00
ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ - ΛΙΜΝΗ - ΡΟΒΙΕΣ
16.00
ΑΘΗΝΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ-ΚΥΜΗ
06.45, 08.15***, 10.00,12.30***, 14.45,17.00,19.00
ΑΘΗΝΑ - Φ. - ΑΙΔΗΨΟΣ - ΙΣΤΙΑΙΑ
08.45, 12.45,14.45
ΑΘΗΝΑ Φ. - ΑΙΔΗΨΟΣ - ΙΣΤΙΑΙΑ -ΠΕΥΚΙ -ΓΟΥΒΕΣ

ΑΘΗΝΑ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ CAMPING
06.45, 11.00, 16.00***
ΑΙΔΗΨΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
ΑΙΔΗΨΟΣ -Φ.-ΑΘΗΝΑ
07.30, 13.30, 17.30
ΑΙΔΗΨΟΣ - ΛΙΜΝΗ - ΧΑΛΚΙΔΑ
16.00
ΑΛΙΒΕΡΙ - ΑΘΗΝΑ
07.10, 09.50,12.05,14.10,16.10,18.10,19.50
ΑΛΙΒΕΡΙ - ΧΑΛΚΙΔΑ
07.10,08.15, 09.50,11.05,12.05,14.10,14.45,16.10,18.10,19.50
ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ-ΑΘΗΝΑ
07.30,10.10,12.25,14.30,16.30,18.25, 20.10
ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ - ΧΑΛΚΙΔΑ
07.30,08.30,10.10,11.25,12.25,14.30,16.30,18.30,20.00
ΙΣΤΙΑΙΑ - Φ. - ΑΘΗΝΑ
07.00, 12.45, 17.00
ΙΣΤΙΑΙΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ
07.30
ΚΑΡΥΣΤΟΣ - ΑΛΙΒΕΡΙ - ΧΑΛΚΙΔΑ**– ΑΘΗΝΑ **
13.45
ΚΥΜΗ - ΑΘΗΝΑ
06.00, 08.45,11.00,15.00,18.45
ΚΥΜΗ - ΧΑΛΚΙΔΑ
06.00,08.45,11.00,13.00,15.00,17.00,18.45
ΛΙΜΝΗ - ΧΑΛΚΙΔΑ – ΑΘΗΝΑ
14.00,16.45
ΡΟΒΙΕΣ - ΛΙΜΝΗ – ΧΑΛΚΙΔΑ
16.30
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΑΘΗΝΑ
06.15, 07.15, 08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 11.00,11.30,12.15,13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 22.00
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΑΛΙΒΕΡΙ
07.40,09.30,11.15,12.15, 14.00,16.00,18.15,19.30,20.15,22.00
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΓΥΜΝΟ
14.45
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΕΡΕΤΡΙΑ - ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ
07.40, 09.30, 11.15, 12.15 ,14.00, 16.00,18.15, 20.15, 22.00
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΚΑΡΥΣΤΟΣ
18.15
ΚΑΡΥΣΤΟΣ - ΧΑΛΚΙΔΑ
13.45
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΚΥΜΗ
07.40,09.30,11.15,14.00,16.00,18.15, 20.15
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΠΑΤΡΑ
18.00
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΠΡΟΚΟΠΙ - (ΑΓ. ΙΩΑΝ. ΡΩΣΣΟΣ) - ΑΓ. ΑΝΝΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΑ - ΠΕΥΚΙ - ΙΣΤΙΑΙΑ – ΑΙΔΗΨΟΣ
14.30
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΠΡΟΚΟΠΙ - (ΑΓ. ΙΩΑΝ. ΡΩΣΣΟΣ) - ΛΙΜΝΗ - ΡΟΒΙΕΣ
12.15,17.15
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΠΡΟΚΟΠΙ - (ΑΓ.ΙΩΑΝ. ΡΩΣΣΟΣ) - ΛΙΜΝΗ
08.00, 12.15, 17.15
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ CAMPING
08.00, 12.15, 17.15
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
16.00
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΧΑΛΚΙΔΑ
16.00
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ
10.00
ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ
12.00
ΠΑΤΡΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ
11.30
*** ΜΕ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ